نمایش 1–12 از 19 نتیجه

ترامپولین قطر 1/80 متر- با نردبان و حفاظ

تومان
ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد و سطح آن حالت فنری داشته و میتواند شما را به بالا پرتاب کند،از این رو پرش و بازی بر روی این سطوح برای کودکان جذابیت بسیار بالایی دارد. ترامپولین ها دربرابر اشعه خورشید با دوام و مقاوم هستند از این رو میتوان در فضای باز نیز از آنها استفاده نمود. قابل استفاده در منازل،باشگاه ها،مهدکودک ها و خانه بازی ها و باغ ها و .... مزیت دستگاه ترامپولین: کاهش وزن(در اثر تمرین زیاد در باشگاه ها). بیشتر شدن تعادل کودک و ...

ترامپولین قطر 1/90 متر- با نردبان و حفاظ

4,850,000 تومان
ترامپولین ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد . سطح آن حالت

ترامپولین قطر 2/10 متر- با نردبان و حفاظ

ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد و سطح آن حالت فنری داشته و میتواند شما را به بالا پرتاب کند،از این رو پرش و بازی بر روی این سطوح برای کودکان جذابیت بسیار بالایی دارد. ترامپولین ها دربرابر اشعه خورشید با دوام و مقاوم هستند از این رو میتوان در فضای باز نیز از آنها استفاده نمود. قابل استفاده در منازل،باشگاه ها،مهدکودک ها و خانه بازی ها و باغ ها و .... مزیت دستگاه ترامپولین: کاهش وزن(در اثر تمرین زیاد در باشگاه ها). بیشتر شدن تعادل کودک و ...

ترامپولین قطر 2/50 متر_کد01 – با نردبان و حفاظ

6,100,000 تومان
ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد و سطح آن حالت فنری داشته و میتواند شما را به بالا پرتاب کند،از این رو پرش و بازی بر روی این سطوح برای کودکان جذابیت بسیار بالایی دارد. ترامپولین ها دربرابر اشعه خورشید با دوام و مقاوم هستند از این رو میتوان در فضای باز نیز از آنها استفاده نمود. قابل استفاده در منازل،باشگاه ها،مهدکودک ها و خانه بازی ها و باغ ها و .... مزیت دستگاه ترامپولین: کاهش وزن(در اثر تمرین زیاد در باشگاه ها). بیشتر شدن تعادل کودک و ...

ترامپولین قطر 2/50 متر- کد 02- با نردبان و حفاظ

تومان
ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد و سطح آن حالت فنری داشته و میتواند شما را به بالا پرتاب کند،از این رو پرش و بازی بر روی این سطوح برای کودکان جذابیت بسیار بالایی دارد. ترامپولین ها دربرابر اشعه خورشید با دوام و مقاوم هستند از این رو میتوان در فضای باز نیز از آنها استفاده نمود. قابل استفاده در منازل،باشگاه ها،مهدکودک ها و خانه بازی ها و باغ ها و .... مزیت دستگاه ترامپولین: کاهش وزن(در اثر تمرین زیاد در باشگاه ها). بیشتر شدن تعادل کودک و ...

ترامپولین قطر 3 متر- با نردبان و حفاظ

تومان
ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد و سطح آن حالت فنری داشته و میتواند شما را به بالا پرتاب کند،از این رو پرش و بازی بر روی این سطوح برای کودکان جذابیت بسیار بالایی دارد. ترامپولین ها دربرابر اشعه خورشید با دوام و مقاوم هستند از این رو میتوان در فضای باز نیز از آنها استفاده نمود. قابل استفاده در منازل،باشگاه ها،مهدکودک ها و خانه بازی ها و باغ ها و .... مزیت دستگاه ترامپولین: کاهش وزن(در اثر تمرین زیاد در باشگاه ها). بیشتر شدن تعادل کودک و ...

ترامپولین قطر 3/10 متر- با نردبان و حفاظ

7,150,000 تومان
ترامپولین ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد . سطح آن حالت

ترامپولین قطر 3/70 متر- با نردبان و حفاظ

8,900,000 تومان
ترامپولین ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد . سطح آن حالت

ترامپولین قطر 4/20 متر- با نردبان و حفاظ

تومان
ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد و سطح آن حالت فنری داشته و میتواند شما را به بالا پرتاب کند،از این رو پرش و بازی بر روی این سطوح برای کودکان جذابیت بسیار بالایی دارد. ترامپولین ها دربرابر اشعه خورشید با دوام و مقاوم هستند از این رو میتوان در فضای باز نیز از آنها استفاده نمود. قابل استفاده در منازل،باشگاه ها،مهدکودک ها و خانه بازی ها و باغ ها و .... مزیت دستگاه ترامپولین: کاهش وزن(در اثر تمرین زیاد در باشگاه ها). بیشتر شدن تعادل کودک و ...

ترامپولین قطر 4/30 متر- با نردبان و حفاظ

10,500,000 تومان
ترامپولین ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد. سطح آن حالت فنری

ترامپولین کوچک بدون حفاظ-قطر 1/30 متر

1,700,000 تومان
ترامپولین ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد . سطح آن حالت

ترامپولین کوچک بدون حفاظ-قطر 1/50 متر

تومان
ترامپولین یکی از وسایل بازی و ورزشی محسوب میشود که برای سنین مختلف کاربرد دارد و سطح آن حالت فنری داشته و میتواند شما را به بالا پرتاب کند،از این رو پرش و بازی بر روی این سطوح برای کودکان جذابیت بسیار بالایی دارد. ترامپولین ها دربرابر اشعه خورشید با دوام و مقاوم هستند از این رو میتوان در فضای باز نیز از آنها استفاده نمود. قابل استفاده در منازل،باشگاه ها،مهدکودک ها و خانه بازی ها و باغ ها و .... مزیت دستگاه ترامپولین: کاهش وزن(در اثر تمرین زیاد در باشگاه ها). بیشتر شدن تعادل کودک و ...