نمایش دادن همه 11 نتیجه

استخر توپ بادی کد 01

5,700,000 تومان
استخر توپ بادی استاندارد کد 01  از محصولات پر فروش و جذاب شرکت  آوین پارک است که ابعاد آن به شرح زیر می باشد. ( ارتفاع 3 متر - عرض 3/2 متر - طول 3/2 متر)  

استخر توپ بادی کد 02

5,400,000 تومان
استخر توپ بادی استاندارد کد 02  از محصولات پر فروش و جذاب شرکت  آوین پارک است که ابعاد آن به شرح زیر می باشد. ( ارتفاع 3 متر - عرض 3/2 متر - طول 3/2 متر)  

استخر توپ بادی کد 03

9,200,000 تومان
استخر توپ بادی استاندارد کد 03  از محصولات پر فروش و جذاب شرکت  آوین پارک است که ابعاد آن به شرح زیر می باشد. ( ارتفاع 3/5 متر - عرض 4 متر - طول 4 متر)  

جامپینگ بادی کد 06

5,400,000 تومان
جامپینگ بادی استاندارد کد 06  از محصولات پر فروش و جذاب شرکت  آوین پارک است که ابعاد آن به شرح زیر می باشد. ( ارتفاع 2/8 متر - عرض 3 متر - طول 4 متر)  

جامپینگ بادی کد 12

16,200,000 تومان
جامپینگ بادی استاندارد کد 12  از محصولات پر فروش و جذاب شرکت  آوین پارک است که ابعاد آن به شرح زیر می باشد. ( ارتفاع 3/4 متر - عرض 5/2 متر - طول 7 متر)  

سرسره بادی کد 09

6,800,000 تومان
سرسره بادی استاندارد کد 09 از محصولات پر فروش و جذاب شرکت  آوین پارک است که ابعاد آن به شرح زیر می باشد. ( ارتفاع  2/8 متر - عرض عقب 3/5 متر - عرض جلو 3 متر - طول 4 متر)  

سرسره بادی کد 11

6,400,000 تومان
سرسره بادی استاندارد کد 11  از محصولات پر فروش و جذاب شرکت  آوین پارک است که ابعاد آن به شرح زیر می باشد. ( ارتفاع  2/5 متر - عرض عقب 3 متر - عرض جلو 2/6 متر - طول 4 متر)  

سرسره بادی کد 12

6,400,000 تومان
سرسره بادی استاندارد کد 12  از محصولات پر فروش و جذاب شرکت  آوین پارک است که ابعاد آن به شرح زیر می باشد. ( ارتفاع  2/5 متر - عرض عقب 3 متر - عرض جلو 2/6 متر - طول 4 متر)  

سرسره بادی کد 13

11,300,000 تومان
سرسره بادی استاندارد کد 13  از محصولات پر فروش و جذاب شرکت  آوین پارک است که ابعاد آن به شرح زیر می باشد. ( ارتفاع  4 متر - عرض عقب 3/5 متر - عرض جلو 3 متر - طول 5 متر)  

سرسره بادی کد 14

28,400,000 تومان
سرسره بادی استاندارد کد 14  از محصولات پر فروش و جذاب شرکت  آوین پارک است که ابعاد آن به شرح زیر می باشد. ( ارتفاع  8 متر - عرض عقب 6/5 متر - عرض جلو 5 متر - طول 8 متر)  

سرسره بادی کد 17

15,900,000 تومان
سرسره بادی استاندارد کد 17  از محصولات پر فروش و جذاب شرکت  آوین پارک است که ابعاد آن به شرح زیر می باشد. ( ارتفاع  5 متر - عرض عقب 5 متر - عرض جلو 4/2 متر - طول 6 متر)